Wawas Barcelona ช็อปปิ้งของสุดเก๋

Wawas Barcelona เป็นร้านที่ขายของจาก บาเซโลน่า ตั้งอยู่ระหว่าง Santa Caterina Market และ the Picasso Museum และของขึ้นชื่อของร้านนี้ คือ โปสการ์ดที่มีชื่อว่า Good morning Barcelona หากต้องการสัมผัสถึง บาเซโลน่า แล้วละก็ ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขาดไม่ได้

wawas2