The Mammoth Museum in Barcelona

ในช่วงหนึ่งของยุคน้ำแข็ง ช้างแมมม็อธออกอาละวาด สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในช่วงยุค ice age ภายใน พิพิธภัณฑ์นี้ได้รวมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ช้างสายพันธ์นี้ เข้าไปพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง

mammoth_museum2 mammoth_museum3 mammoth_museum4